Proiect Asciatia Valori Dobrogene
Proiect

STRATEGIA  OCUPĂRII


Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Proiect

Informare si consiliere psihoprofesionala

Conform legislaţiei tehnicile de Informarea şi consilierea psiho – profesională constituie un ansamblu de servicii acordate în mod gratuit persoanelor din grupul ţintă care au ca scop:

  • Furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor;

  • Evaluarea şi autoevaluarea personalităţii în vederea orientării profesionale;

  • Instruire în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă;

  • Dezvoltarea abilităţii şi încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în vederea luării de către aceasta a deciziei privind propria carieră;

Conform precizărilor teoretice din domeniul dezvoltării resurselor umane:

  • Consilierea psiho-profesională constituie acţiunea de consilia (a îndruma, a învăţa, a sfătui)  membrii grupului ţintă în luarea unor decizii asupra carierei pornind de la o evaluare minimală a caracteristicilor de personalitate şi intereselor proprii. Aceste decizii pot să se refere la alegerea unei profesii sau ocupaţii, la parcurgerea unor cursuri de calificare, perfecţionare, specializare, la reorientarea profesională.

  • Informarea constituie acţiunea de a pune la dispoziţie cunoştinţe şi date din diverse domenii profesionale, surse de informare, sarcini de muncă, atribuţii şi responsabilităţi, astfel încât decizia persoanelor din grupul ţintă privind estimarea traseului lor profesional să se realizeze în mod pertinent şi realist.

Membrii grupului ţintă vor beneficia de aceste măsuri de informare şi consiliere psihoprofesională, oferite în cadrul proiectului, în mod gratuit, individual sau în grup.


Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați
www.fonduri-ue.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
SC INFOTRUST-DESIGN SRL este operator de prelucrare a datelor cu caracter personal autorizat sub nr.18481.
ASOCIATIA VALORI DOBROGENE este operator de prelucrare a datelor cu caracter personal autorizat sub nr. 34415.